Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Kildefordelte tilførsler av nitrogen og fosfor til norske kystområder i 2020 – tabeller, figurer og kart

Rapport
Publiseringsår
2022
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Jose-Luis Guerrero, James Edward Sample

Sammendrag

Datarapporten omfatter resultater fra beregninger av tilførsler av nitrogen and fosfor til definerte områder av norskekysten for årene fra 1990 til 2020. Data fra 1985 er inkludert basert på tidligere modelleringsarbeid i enkelte områder. Det er gjort beregninger av tilførsler til norske vannregioner (jfr. Vannforskriften) og norske havområder (de såkalte forvaltningsplanområdene). Kildene som inngår i beregningene er utslipp fra kommunal avløpssektor, industri, akvakultur, jordbruk og bakgrunnsavrenning.