Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Oppdatert status for små og sårbare laksebestander

Rapport
Publiseringsår
2022
Eksterne nettsted
Cristin
Fulltekst
Forfattere
Torbjørn Forseth, Peder Fiske, Sigurd Einum, Morten Falkegård, Øyvind Aaberg Garmo, Åse Helen Garseth, Helge Skoglund, Monica Favnebøe Solberg, Eva Bonsak Thorstad, Kjell Rong Utne, Knut Vollset, Leif Asbjørn Vøllestad, Vidar Wennevik

Sammendrag

I denne rapporten oppdaterer vitenskapsrådet status for små og sårbare laksebestander og vurderer risiko for stor overbeskatning av slike bestander i de ulike regionene for sjølaksefiske i Norge etter at sjølaksefisket ble betydelig redusert fra 2021. Forvaltningen av sjølaksefisket er basert på en inndeling av sjøområdene i 13 fjordregioner og 10 kystregioner. De fleste fjordregionene er videre inndelt i enkeltfjorder eller fjordsystem. Det ble i 2021 ikke åpnet for sjølaksefiske i kystregioner sør for Finnmarkskysten, og fisket ble stengt i flere fjorder og i deler av Finnmark. De nye fiskereglene fjernet eller reduserte markant risiko for stor overbeskatning av små eller sårbare bestander i alle regioner som tidligere hadde høy risiko. Dette gjaldt i åtte fjordsystem og i sju av ti kystregioner. I de tre siste kystregionene (Lofoten og Vesterålen, Kysten av Troms og Finnmarkskysten) var det to sårbare bestander som ga samlet høy risiko for stor overbeskatning, og om disse tas ut blir risikoen svært lav også her. Det var videre 22 fjordsystem der de nye fiskereglene hadde lite å si for risiko for overbeskatning av små eller sårbare bestander, fordi sjølaksefisket allerede var kraftig redusert før 2021. Det var to fjordsystem som fortsatt hadde høy risiko for stor overbeskatning, men risikoen var bare knyttet til de to bestandene i Troms og Finnmark. De nye fiskereguleringene som ble innført i 2021 har gjort at risikoen for overbeskatning som truer hensynskrevende bestander har blitt fjernet fra så godt som hele landet. Unntaket er ytre kyst av Finnmark hvor bestandene i Tanavassdraget fremdeles blir beskattet. Innsiget til Tanavassdraget har blitt så redusert at det ikke er et høstbart overskudd og selv en begrenset beskatning kan representere en risiko for ytterligere negativ utvikling for laksebestandene i vassdraget.