Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Forslag til indeks for vurdering av kongekrabbens påvirkning på bunndyrsamfunn

Rapport
Publiseringsår
2022
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
NIVA-involverte
Gunhild Borgersen
Forfattere
Eivind Oug, Gunhild Borgersen

Sammendrag

Bestanden av kongekrabbe (Paralithodes camtschaticus) har vokst raskt siden den først ble registrert i Varangerfjorden i 1977, og er nå en etablert art i Norge. Kongekrabben kan ha stor påvirkning på bløtbunnsfauna, men systemet som i dag benyttes til å vurdere miljøpåvirkning og tilstand i norske kystområder synes ikke å fange opp effekter på bunnøkosystemer som forårsakes av kongekrabben. I denne rapporten utredes derfor et spekter av både strukturelle og funksjonelle endringer som kongekrabben kan forårsake i bunnfaunasamfunn, og det foreslås en sammensatt indeks som klassifiserer stasjonene som påvirket eller ikke påvirket. Indeksen er utarbeidet på grunnlag av faunadata fra 56 stasjoner i Troms og Finnmark, fra områder med og uten kongekrabbe. En indeks bestående av tre eller fem komponenter gir tilfredsstillende resultat ved utprøving, men fem er trolig mest robust.