Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Hydromorfologisk klassifisering av elver og økologisk relevans - testing av metode

Rapport
Publiseringsår
2020
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Atle Harby, Tor Haakon Bakken, Bendik Kristoffer Torp Hansen, Markus Lindholm, Jon Mauseth, Lennart Schönfelder, Peggy Zinke

Sammendrag

Denne rapporten beskriver utprøving av en foreslått metode for hydromorfologisk klassifisering av elver i utvalgte vannforekomster. Metoden inneholder bruk av 8 indikatorer for morfologi, 4 indikatorer for barrierer og 8 indikatorer for hydrologi. Utprøvingen har medført at metoden foreslås endret for to indikatorer, mens det er angitt en alternativ beregningsmetode for fire indikatorer. Bruk av en indikator er presisert, og det er endret vekting av samlet hydrologisk indikator dersom det er korttids endringer i vannføring. Rapporten beskriver hvordan indikatorer er funnet og hvordan de vektes sammen i en klassifisering. Hydromorfologisk tilstandsklassifisering er ment å støtte økologisk tilstandsklassifisering, og kan i mange tilfeller gi god informasjon om forventet økologisk tilstand. Det er meget sannsynlig at det er en rekke sammenhenger mellom årsak og virkning mellom hydromorfologi og økologi, men denne sammenhengen kan være vanskelig å påvise vitenskapelig. Rapporten diskuterer dette og viser eksempler på slike sammenhenger.