Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Hvordan påvirkes bunnfauna i en nordnorsk fjord av avgangsmasser fra en kobbergruve?

Populærvitenskapelig artikkel
Publiseringsår
2023
Tidsskrift
Ottar
Eksterne nettsted
Cristin
NIVA-involverte
Hilde Cecilie Trannum
Forfattere
Anita Evenset, Hilde Cecilie Trannum, Kristine B. Pedersen, Paul Eric Renaud, Guttorm Christensen