Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Kartlegging av radioaktive stoffer i Oslofjorden

Rapport
Publiseringsår
2023
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Anders Ruus, Deborah H Oughton, Bjørnar Beylich, Pipatthra Saesin, Gunhild Borgersen, Simon Mark Jerome, Lindis Skipperud, Marit Nandrup Pettersen, Karl Andreas Jensen

Sammendrag

DSA har ønsket å undersøke om utslipp av radioaktive stoffer fra helsesektoren kan gjenfinnes i miljøet og om I-131 tas opp og/eller oppkonsentrerer i Oslofjorden. Det ble ikke funnet I-131 eller Tc-99m i biota i detekterbare mengder. Dette tyder på lavt opptak, og liten tilknyttet risiko for organismer i Oslofjorden. Lave konsentrasjoner av Tc-99m og I-131 ble målt i noen vannprøver, samt I-131 i noen sediment prøver. Lu-177 ble ikke detektert i noen prøver. Disse observasjonene er ikke i konflikt med strømningsmønsteret i området, men partiklene skal også rekke å sedimentere til bunnen, tidsnok til at deteksjon er mulig (I-131 har halveringstid på 8 døgn). Selv med fordeling av prøvene over fire ulike prøveinnsamlingstidspunkter ble det for lang tid mellom prøvetaking og måling, med så lave konsentrasjoner av kortlevde radionuklider. Med så lave nivåer må man i fremtiden ta sikte på færre prøver og enda kortere tid mellom prøvesamling og måling, kanskje ved å fokusere på et mindre geografisk område. Resultatene gir et innblikk i situasjonen før en forventet økning i bruk av nukleærmedisin ved sykehusene.