Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Kartlegging av vannkvaliteten i Holsfjorden 2022-2023 [Datarapport]

Rapport
Publiseringsår
2023
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
NIVA-involverte
Jonas Persson
Forfattere
Jonas Persson

Sammendrag

Det bygges en reservevannforsyning til Oslo fra Holsfjorden (en fjordarm av Tyrifjorden) som skal være ferdig i 2028. Vanninntaket til den nye vannforsyningen bygges på Vefsrud, på østsiden av Holsfjorden. Det var i 2022-2023 behov for å utføre en ny, grundig kartlegging av vannkvaliteten i den delen av Holsfjorden. I perioden august 2022 til april 2023 ble det fire ganger innhentet vann fra Holsfjorden ved Vefsrud. Prøver ble tatt fra 5, 25, 50, 100 samt 150 m dybde, samt fra en integrert blandprøve fra epilimnion. Til sammen ble det analysert for mer enn 200 stoffer. Vertikalprofiler 0-150 m av temperatur, ledningsevne, og oksygen ble målt med en multisensor-sonde. Dette er en datarapport som redegjør for metoder og resultater.