Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Stressors affecting the ecological status of temporary rivers in the Mediterranean region

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår
2023
Tidsskrift
Science of the Total Environment
Eksterne nettsted
Cristin
Doi
NIVA-involverte
Kari Austnes
Forfattere
Armin W. Lorenz, Willem Kaijser, Vicenç Acuña, Kari Austnes, Nuria Bonada, Gerald Dörflinger, Teresa Ferreira, Ioannis Karaouzas, Andreu Rico, Daniel Hering