Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Vurdering av utslippspunkt for nytt renseanlegg i Drammensfjorden

Rapport
Publiseringsår
2023
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Andre Staalstrøm, Svetlana Pakhomova

Sammendrag

Det planlegges å bygge et nytt sentralt renseanlegg i Drammen, og i denne rapporten har virkningen av utslippsdyp fra 30 til 90 m blitt vurdert. På grunn av økt vertikal blanding så vil oksygenforholdene i vannmassene bli bedre. Virkningen er best om utslippet slippes ut på 90 m dyp, men dette vil kreve at det bygges en 1,7-km lang avløpsledning. Det vil også være god effekt på oksygenforholdene om utslippet legges på 70-80 m som vil krev en betydelig kortere avløpsledning. Effekten av økte oksygenkonsentrasjoner over bunn vil virke positivt inn på miljøgifter i sedimentene ved at organiske stoffer brytes ned raskere og tungmetaller vil sedimentere raskere.