Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Uttesting av indekser for vurdering av kongekrabbens påvirkning på bunnfauna

Rapport
Publiseringsår
2023
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Gunhild Borgersen, Rita Næss, Eivind Oug

Sammendrag

Bestanden av kongekrabbe (Paralithodes camtschaticus) har vokst raskt siden den først ble registrert i Varangerfjorden i 1977, og er nå en etablert art i Norge. Kongekrabben kan ha stor påvirkning på bløtbunnsfauna. NIVA har tidligere utarbeidet forslag til indekser for karakterisering av effektene krabben har på bunnøkosystemene, og foreslått ulike sammensatte indekser bestående av 3-6 samfunnselementer som klassifiserte stasjoner som påvirket eller ikke påvirket. I denne rapporten viser vi resultatene fra videre uttesting av alle de foreslåtte indeksene på et nytt og uavhengig datasett. Vi vil anbefale den enkleste indeksen bestående av 3 elementer: forekomst av store og lite mobile arter, abundans for hovedgrupper og relativ abundans. Denne indeksen er enkel å beregne, fordi den kun benytter allerede innhentet faunadata (abundans av ulike grupper eller arter), og det er ikke nødvendig å innhente ytterligere data som biomasse eller traits. Indeksene treffer relativt godt med klassifiseringen. Vi vil videre anbefale å beholde kongekrabbeindeksen som binær og foreløpig ikke dele den inn i flere tilstandsklasser.