Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Karakterisering og kildesporing av polysykliske aromatiske substanser (PAC) i sediment rundt Mongstad

Rapport
Publiseringsår
2024
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Merete Grung, Laura Röhler, Kine Bæk

Sammendrag

Polysykliske aromatiske substanser (PAC) ble målt i sedimentprøver fra 16 stasjoner i Fensfjorden nær Mongstad oljeraffineri. PAC‐konsentrasjoner ble vurdert mot klassegrenser i vannforskriften, både AA‐EQS og MAC‐EQS. Ingen stasjoner overskred klassegrense 3 for sumPAH16, men enkelte PAC overskred klassegrense 3. Ingen PAC overskred MAC‐EQS. Ved en hierarkisk gruppering ble det identifisert 3‐4 hovedgrupper av stasjoner basert på konsentrasjon og PAC‐mønster. Ulike indekser viste statistiske forskjeller mellom noen av gruppene, spesielt med henblikk petrogene og pyrogene PAC. Ved stasjon Mo55 ble det påvist høyt innhold av krysener (C) relativt til andre PAC. En C‐ratio (krysener/andre PAC) viste at ratioen var høy ved Mo55. C‐ratio var lavere i området rundt Mongstad, og lavest for stasjoner på dypet og stasjoner lengre unna Mongstad. Resultatene fra sedimentanalyser antyder at Fensfjorden har en pyrogen bakgrunn av PAC som blandes med et petrogent innslag fra Mongstad. Også i utslippsvann fra Mongstad var krysen dominerende. Lignende ratioer av krysener mot tunge PAC ble gjenfunnet i nærstasjoner av sediment til Mongstad, men ikke fra sedimentstasjoner dypt i Fensfjorden. Dette styrker konklusjonen fra sedimentanalysene med en pyrogen bakgrunn i Fensfjorden som blandes med et petrogent innslag fra Mongstad.