Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Tiltaksorientert overvåking etter vannforskriften i Tingvollfjorden. Undersøkelser av blåskjell, torsk, sedimenter, bløtbunnsfauna og hardbunn/fjæresone i 2023

Rapport
Publiseringsår
2024
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Merete Schøyen, Jarle Håvardstun, Marijana Stenrud Brkljacic, Janne Kim Gitmark, Rita Næss, Lise Ann Tveiten, Veronica Sæther Eftevåg