Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Forskningsbistand - grunnlaget for effektiv sur nedbør politikk i Kina

Populærvitenskapelig artikkel
Publiseringsår
2004
Tidsskrift
Økonomisk forum
Eksterne nettsted
Cristin
NIVA-involverte
Rolf David Vogt
Forfattere
Rolf David Vogt, Hans Martin Seip