Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Sur nedbør i Kina: Forskning � grunnlaget for effektiv sur nedbør politikk

Short communication
Publiseringsår
2003
Tidsskrift
Norges Ambassade i Kina
Eksterne nettsted
Cristin
NIVA-involverte
Rolf David Vogt
Forfattere
Rolf David Vogt, Hans Martin Seip