Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Akkumulering av tungmetaller i en antarktisk næringskjede

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Publiseringsår
1999
Eksterne nettsted
Cristin
NIVA-involverte
Elisabeth Lie
Forfattere
Elisabeth Lie, Torgeir Nygård, Nils Røv, Eiliv Steinnes