Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Oppfølgende undersøkelser knyttet til sedimenttiltak i Kamfjordkilen, Sandefjordsfjorden

Rapport
Publiseringsår
2005
Eksterne nettsted
Cristin
Forfattere
Torgeir Bakke, Anne Kibsgaard, Oddvar Lindholm, Jarle Molvær, Arne Pettersen, Eva Skarbøvik

Sammendrag

Det er gjennomført oppfølgende undersøkelser knyttet til pilotprosjektet på mudring og deponering av forurensede sedimenter i Kamfjordkilen. Dannelse av det løse overflatesjiktet påvist etter mudring er vedvarende. Netto tilførsel av partikler til Kilen er ca 1,5 tonn/døgn som i stor grad sedimenterer. Innholdet av kvikksølv og TBT i sedimenterende materiale har ikke endret seg over tid mens PCB-innholdet er redusert. Overløp og avrenning fra land bidrar med 6 % og 11 % av totalt tilført kvikksølv, og til sammen 3 ganger netto tilført PCB. Hegnabekken har liten betydning som miljøgiftkilde. Resuspensjon i Kilen bidrar med 50 % av partikkeltilførselen til vannmassene. Propellslag fra fergene står for 45% av partikkeltilførselen, ca 10 % av kvikksølvtilførselen, 12 % av PCB-tilførselen og 58 % av TBT-tilførselen til vannet i Kilen. Mye av dette transporteres ut igjen. Indre del av Kilen bidrar med mer enn 50 % av sannsynlig spredning fra sedimentene av bly, PAH, PCB, og TBT. Søndre område bidrar tilsvarende for kvikksølv, Nordre område bidrar minst. Det er bare TBT i indre del av Kilen som gir grunnlag for å vurdere videre tiltak. Det er også behov for mer stedegne beregninger av miljøgiftbidraget fra overløp og overvann. Endring av manøvreringsrutinene for fergene bør vurderes.