Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Status og utfordringer innen vannkvalitet og vannbehandling for ulike livsstadier av laks ved intensivt oppdrett

Vitenskapelig foredrag
Publiseringsår
2005
Eksterne nettsted
Cristin
NIVA-involverte
Åse Åtland
Forfattere
Bjørn Olav Rosseland, Brit Salbu, Frode Kroglund, Hans-Christian Teien, Torstein Kristensen, Åse Åtland, Lene Sørlie Heier, Grete Bæverfjord, Bengt Finstad, Pål Olsvik, Sigurd Stefansson