Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

"Snørrete" laks finner ikke elva?

Intervju
Publiseringsår
2006
Eksterne nettsted
Cristin
Omtale
Forfattere
Frode Kroglund, Hans-Christian Teien

Sammendrag

Aluminium i brakk- vann fører til «snørrete» fisk som kan ha vanskeligheter med å orientere seg. Siden Storelva har en veldig lang strekning med brakkvann, kan det være årsaken til at så få laks finner veien opp Storelva, mener forskerne.Til tross for at Storelva har vært kalket i mange år, og fått en veldig fin PH-verdi, har de store fangstene av laks og sjøaure uteblitt. - Nå fiskes det kanskje 100 kg laks i Storelva i løpet av sesongen. Det burde vært minst ett tonn, sier Frode Kroglund, forsker ved NIVA i Grimstad. Sammen med Hans Christian Teien fra Universitet for miljø og biovitenskap, gjør han et forsøk som kan forklare hvorfor så liten andel av yngelen som produseres i Storelva, finner tilbake som «voksen» laks. Testet yngel fra elva I går hadde de bygd opp en liten forskningstasjon ved Dokka, der hvor gjeddefestivalen arrangeres hvert år. Stor yngel som Jim Guttrup hadde fanget i elva, ble plassert i forskjellige kummer, med alt fra rent ferskvann til forskjellige grader av brakkvann og vanlig sjøvann. I enkelte av disse kummene ble det tilsatt natriumsilikat, et kjemisk middel som kan være løsningen for å få opp laksebestanden i elva. Kroglund forklarer at silikat binder metallene på en annen måte enn kalk i brakkvann. Poenget er at fisken ikke skal fange opp aluminium. Mye aluminiumUnder et forsøk i 2003 ble en del fisk satt i bur i Storelvas brakkvannsområde, og senere analysert. Det viste seg at denne laksen hadde mye aluminim på gjellene. Om aluminiumen ikke er dødelig, kan smålaksen bli et lett bytte for torsk og annen stor sjøfisk. NIVA-forskeren framholder også at aluminiumsholdig fisk får et slags «snørr» på snuten, noe som påvirker luktesans og endrer fiskens adferd. Forskerne mener resultatet kan bli at fisken ikke finner veien opp elva hvor de kommer fra, men velger i stedet andre elver hvor de fort finner ferskvann. Kroglund fremhever det spesielle med Storelva, at den har en veldig lang strekning med brakkvann, helt fra Songevann til utløpet i Sandnesfjorden. Andre elver som Nidelva og Mandalselva renner mer direkte ut i sjøen. Skyldes sur nedbør For mange år siden var Storelva en virkelig god lakseelv, men Kroglund understreker at det var før sur nedbør førte med seg metaller som aluminium i elva. Kalking mot sur nedbør har som kjent foregått i mange år, men ifølge Kroglund, fungerer kalkingen bare mot aluminium i ferskvann, og ikke når det blir innblandet med sjøvann. Starter prosjekt til våren? Kroglund og Teien skulle i går kveld ta prøver av yngelen som har gått i de forskjellige vannkummene ved Dokka. De nærmeste ukene skal prøvene analyseres, før resultatene framlegges. Hvis natriumsilikat har så stor virkning på brakkvannsfisk som forskerne tror, skal det for første gang tilsettes natriumsilikat i Storelva til våren. Effekten vil kunne måles ved lakseoppgangen året etter, i 2008. Frode Kroglund forteller forøvrig at det er Direktoratet for Naturforvaltning som finansierer forsøket som pågår nå. Meningen er at Direktoratet også skal finansiere den forholdsvis kostbare nat-riumsilikaten som eventuelt skal tilføres elva til våren.