Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Jerntoksisitet i norske settefiskanlegg -vannbehandling

Vitenskapelig foredrag
Publiseringsår
2006
Eksterne nettsted
Cristin
NIVA-involverte
Åse Åtland
Forfattere
Hans-Christian Teien, Åse Åtland, Brit Salbu, Bjørn Olav Rosseland, Frode Kroglund, Torstein Kristensen, Øyvind Aaberg Garmo, Lene Sørlie Heier