Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Vannkjemi

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Publiseringsår
2007
Eksterne nettsted
Cristin
NIVA-involverte
Åse Åtland
Forfattere
Brit Lisa Skjelkvåle, Vilhelm Bjerknes, Atle Hindar, Øyvind Kaste, Torstein Kristensen, Bjørn Olav Rosseland, Brit Salbu, Hans-Christian Teien, Åse Åtland