Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Effects of metal exposure from acid mine drainage and groundwater on gill Na+,K+-ATPase subunit isoform mRNA expression, enzyme activity and physiology in Atlantic salmon (Salmo salar L.) smolts

Poster
Publiseringsår
2009
Eksterne nettsted
Cristin
NIVA-involverte
Åse Åtland
Forfattere
Torstein Kristensen, Henning Andre Urke, Jo Vegar Arnekleiv, Hans-Christian Teien, Sigurd Stefansson, Frode Kroglund, Bjørn Olav Rosseland, Åse Åtland