Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Mulig helserisiko av roidrett i vann med cyanobakterier og Legionella

Rapport
Publiseringsår
2010
Eksterne nettsted
Cristin
Forfattere
Elisabeth Wegede, Ingeborg Aaberge, Anna Madeleine Tiodolf, Thomas Rohrlack, Hans Utkilen

Sammendrag

Det var ingen tydelig cyanobakterieoppblomstring i Årungen i 2009, men ulike Legionella-arter, deriblant L. pneumophila, ble funnet i vannprøver. Mikrocystin ble ikke påvist i vannprøvene eller i blodprøvene. Roerne hadde signifikant høyere nivå av IgG antistoffer mot L. pneumophila etter rosesongen enn kontrollene, noe som kan tyde på en eksponering av denne bakterien. Men IgG nivåene var lave og under den grenseverdien som analysemetoden angir for en mulig legionærsykdom. To roere hadde IgG verdier over grenseverdien, men denne andelen var ikke signifikant forskjellig fra kontrollene eller hos friske blodgivere vist i en tidligere studie. For roere ble det påvist en signifikant sammenheng mellom IgM verdiene i begge blodprøver og hoste eller influensalignende sykdom med muskelsmerter. Det lave antall deltagere i pilotstudien gjør det vanskelig å trekke sikre konklusjoner. Men gitt at det ikke var en cyanobakterieoppblomstring i Årungen i løpet av rosesongen i 2009, indikerer resultatene ingen helseskade ved roing i Årungen i 2009.