Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Råvannskvalitet i norske settefiskanlegg for laks relatert til vannkvalitetskrav i resirkuleringsanlegg

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår
2010
Tidsskrift
Vann
Eksterne nettsted
Cristin
Fulltekst
NIVA-involverte
Åse Åtland
Forfattere
Anders Fjellheim, Torstein Kristensen, Åse Åtland, Bjørn Olav Rosseland