Ansatt bilde
Asle Økelsrud
PhD
Stilling: Forsker, ph.d.
Telefon: +47 454 10 210
Seksjon: Miljøgifter
Asle Økelsrud var ferdig utdannet utmarksforvalter ved Evenstad, Høgskolen i Hedmark i 1999. Senere, i 2005, tok han en Master of Science by Research ved James Cook University, Townsville, Australia. Her studerte han toksiske effekter av ammoniakk på ferskvannsorganismer. Fra januar 2012 var han tilsatt som Doktorgradsstipendiat ved Høgskolen i Telemark. Her studerte han kvikksølvakkumulering i ferskvannsorganismer. I tillegg undersøkte han potensielle antagonistiske egenskaper til selen på opptak av kvikksølv i biota. I oktober 2017 fikk han sin doktorgrad. De siste årene har han vært en ivrig metallsøker, eller detektorist, og har etter hvert funnet mange interessante gamle ting i jorda i Midt-Telemark. Dette ble til en utstilling som åpnet nå i juni 2018 på Evju Bygdetun. I tillegg til interessen for metallsøking og historie, er han glad i friluftsliv, inkludert både jakt og fiske.