Asle Økelsrud
PhD
Stilling: Regionleder
Telefon: +47 454 10 210
Seksjon: Miljøgifter
Asle Økelsrud var ferdig utdannet utmarksforvalter ved Evenstad, Høgskolen i Hedmark i 1999. Senere, i 2005, tok han en Master of Science by Research ved James Cook University, Townsville, Australia. Her studerte han toksiske effekter av ammoniakk på ferskvannsorganismer. Fra januar 2012 var han tilsatt som Doktorgradsstipendiat ved Høgskolen i Telemark. Her studerte han kvikksølvakkumulering i ferskvannsorganismer. I tillegg undersøkte han potensielle antagonistiske egenskaper til selen på opptak av kvikksølv i biota. I oktober 2017 fikk han sin doktorgrad. De siste årene har han vært en ivrig metallsøker, eller detektorist, og har etter hvert funnet mange interessante gamle ting i jorda i Midt-Telemark. Dette ble til en utstilling som åpnet nå i juni 2018 på Evju Bygdetun. I tillegg til interessen for metallsøking og historie, er han glad i friluftsliv, inkludert både jakt og fiske.

Use the tab and enter or arrow keys to move between tabs

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

  1. Steyaert, Sam; Frank, Shane; Puliti, Stefano; Badia, Rudy; Arnberg, Mie P.; Beardsley, Jack; Økelsrud, Asle; Blaalid, Rakel; (2018) Special delivery: scavengers direct seed dispersal towards ungulate carcasses. Biology Letters ISSN 1744-9561. Vol 14 doi: 10.1098/rsbl.2018.0388
  2. Økelsrud, Asle; Lydersen, Espen; Moreno, Clara; Fjeld, Eirik; (2017) Mercury and selenium in free-ranging brown trout (Salmo trutta) in the River Skienselva watercourse, Southern Norway. Science of the Total Environment ISSN 0048-9697. Vol 586 s188-196 doi: 10.1016/j.scitotenv.2017.01.199
  3. Olk, Tom Robin; Karlsson, Kent Magnus Tobias; Lydersen, Espen; Økelsrud, Asle; (2016) Seasonal Variations in the Use of Profundal Habitat among Freshwater Fishes in Lake Norsjø, Southern Norway, and Subsequent Effects on Fish Mercury Concentrations. Environments ISSN 2076-3298. Vol 3 No4 doi: 10.3390/environments3040029
  4. Økelsrud, Asle; Lydersen, Espen; Fjeld, Eirik; (2016) Biomagnification of mercury and selenium in two lakes in southern Norway. Science of the Total Environment ISSN 0048-9697. Vol 566-567 s596-607 doi: 10.1016/j.scitotenv.2016.05.109
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.

Rapporter

Andre