Cecilie Bjørgen Esser
MSc
Stilling: Overingeniør
Telefon: +47 936 67 522
Cecilie Bjørgen Esser har mastergrad innen industriell kjemi- og bioteknologi fra NTNU i Trondheim. Hun ble ansatt hos NIVA i 2021 for å jobbe med LabWare-systemet hos akkrediterte analysetjenester. Tidligere har hun flere års erfaring som LabWare LIMS systemadministrator innenfor legemiddelproduksjon.