Eline Mosleth Færgestad
MSc
Stilling: Overingeniør
Telefon: +47 951 04 348
Seksjon: Vannkjemiske analyser
Eline har en mastergrad i kjemi fra Universitetet i Oslo. Etter endte studier arbeidet hun som avdelingsingeniør på samme sted, der jobben blant annet innebar prøveopparbeidelse, analyse av prøver, samt vedlikehold av instrumenter. Eline har jobbet på NIVA siden 2020 og jobber blant annet med analyser av klorofyll, metaller (ICP-MS), ioner (ionekromatografi), næringssalter og oksygen i vann.