Endre Steigum
MSc
Stilling: Forsker
Telefon: +47 483 49 969
Endre Steigum har en bachelor i havbruksbiologi fra Universitetet i Bergen og en mastergrad i fiskeernæring fra Havforskningsinstituttet (2007). I masteroppgaven studerte han den cellulære stress responsen til torskeegg på blastula stadiet -under kjemisk og termisk miljøpåvirkning. Endre har erfaring som biolog fra GenØk- senter for biosikkerhet i Tromsø og flere prosjekt i utlandet. Han har flere års erfaring fra leverandørindustrien som leverandør av utstyr til måling av vannkvalitet i fiskeoppdrett med fokus på fotometrisk og elektrokjemiske metoder. De siste årene har han arrangert kurs og seminar for VWR med fokus på vannkjemi tilrettelagt for RAS anlegg som har behov for kontroll på vannkvaliteten i produksjon av fisk på land.

Use the tab and enter or arrow keys to move between tabs

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

Rapporter

Andre