Henrik Jonsson
PhD
Stilling: Seniorforsker, ph.d.
Telefon: +47 917 04 951
Henrik Jonsson har totalt mer enn 20 års erfaring fra økotoksikologiske prosjekter, med omtrent 10 år hver innenfor hhv. forskning og konsulentvirksomhet. Som forsker har han studert subletale effekter (biomarkører) av mange typer miljøgifter i forskjellige organismer, og på forskjellige biologiske nivåer (kjemisk, molekylært, subcellulært, cellulært, histologisk). Som konsulent har han ledet miljøkonsekvensvurderinger, konsekvensutredninger, kjemikalievurderinger, BAT-analyser, miljørisikoanalyser , overvåkingsprosjekter, modelleringsprosjekter, og mye annet. Han har fem års konsulenterfaring som selvstendig næringsdriver. Som ansatt i NIVA følger Jonsson opp kunder innenfor landbasert industri i Norge. Han er også involvert i prosjekter innenfor forurenset sjøbunn, sjødeponi og miljøkonsekvensvurderinger av skipsvrak. Jonsson er spesielt opptatt av å bruke miljødata i et større perspektiv, med modellering, kartløsninger og generelt interregionale prosjekter.

Use the tab and enter or arrow keys to move between tabs

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

  1. Sanni, Steinar; Björkblom, Carina; Jonsson, Henrik; Godal, Brit F.; Liewenborg, Birgitta; Lyng, Emily; Pampanin, Daniela Maria; (2017) I: Biomarker quantification in fish exposed to crude oil as input to species sensitivity distributions and threshold values for environmental monitoring. Marine Environmental Research ISSN 0141-1136. Vol 125 s10-24 doi: 10.1016/j.marenvres.2016.12.002
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.

Rapporter

Andre