Isabel Doyer
MSc
Stilling: Laboratorieingeniør
Telefon: +47 93 20 15 25
Seksjon: Akkrediterte analysetjenester
Isabel Doyer har en mastergrad i industriell kjemi og bioteknologi fra Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) i Trondheim, med bioteknologi som hovedprofil. Masteroppgaven gikk ut på å bidra til økt produksjon av omega-3 fettsyrer i akvatiske mikroorganismer. Hun har tidligere hatt en deltidsstilling som forskningsassistent ved seksjon for analyse og kontroll av mikrobielle systemer ved institutt for bioteknologi (NTNU). Isabel har vært ansatt i NIVA siden april 2017 som laboratorieingeniør ved seksjon for akkrediterte analysetjenester, hvor hun jobber på prøvemottak og er områdeansvarlig. Hun utfører også analyser innenfor fysikalske vannparametre, tørrstoffanalyse, organisk karbon i fersk- og sjøvann, manuell farge- og klorofyllanalyser ved spektrofotometrisk bestemmelse. Har også ansvar som analysekoordinator på diverse NIVA-prosjekter. Hun er tidvis vikar ved bakterielaben og utfører analyser på ballastprøver som innebærer å jobbe med heterotrofe bakterier, Vibrio, E.coli og Enterokokker. Har også erfaring fra feltarbeid fra ulike NIVA-prosjekter. Hun har lang erfaring med håndtering og registrering av prøver i Labware (LIMS), og jobber som kontaktperson for laben via nivalab-mailen. Verv: Brannvern og områdeansvarlig ved laboratorieområdet/prøvemottak.

Use the tab and enter or arrow keys to move between tabs

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

Rapporter

Andre