Ansatt bilde
Isabel Doyer
MSc
Stilling: Laboratorieingeniør
Telefon: +47 93 20 15 25
Seksjon: Akkrediterte analysetjenester
Isabel Doyer har en mastergrad i industriell kjemi og bioteknologi fra Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) i Trondheim, med bioteknologi som hovedprofil. Masteroppgaven gikk ut på å bidra til økt produksjon av omega-3 fettsyrer i akvatiske mikroorganismer. Hun har tidligere hatt en deltidsstilling som forskningsassistent ved seksjon for analyse og kontroll av mikrobielle systemer ved institutt for bioteknologi (NTNU). Isabel har vært ansatt i NIVA siden april 2017 som laboratorieingeniør ved seksjon for akkrediterte analysetjenester, hvor hun jobber på prøvemottak. Hun utfører også analyser innenfor fysikalske parametre (pH, alkalitet, konduktivitet, farge og turbiditet), bestemmelse av fritt CO2 og klorofyllanalyser.