Jens Vedal
cand.scient.
Stilling: Systemutvikler
Telefon: +47 958 70 530
Seksjon: Miljøinformatikk
Jens Vedal har mastergrad (Cand. scient.) i Marin Biologi. Han har vært ansatt som systemutvikler på NIVA siden 2012 i seksjon for Miljøinformatikk. Noen av hans sentrale arbeidsoppgaver består i utvikling av databaser og applikasjoner for lagring og bearbeiding av forsknings- og miljødata. Et annet viktig sett med arbeidsoppgaver er bearbeiding, forvaltning og rapportering av miljø- og forskningsdata. Han har mye erfaring med rapportering av data til Vannmiljø. Han har også ansvar for drift av Oracle-databasene som b.la. brukes til miljødata

Use the tab and enter or arrow keys to move between tabs

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

Rapporter

Andre