Til hovedinnhold
English

Pipatthra Saesin

Forskningsassistent
E-postadresse
pipatthra.saesin@niva.no
Telefonnummer
+47 982 15 398
Ekstern forskerprofil
Cristin
Forskningsseksjon
Oseanografi

Profil

Pipatthra Saesin jobber for oseanografiseksjon i NIVA. Hennes hovedansvar er håndtering/prosessering/analyse av CTD og fjernmålingsdata, og bidrar til å utvikle fysisk/biogeochmisk modell.