Svetlana Pakhomova
PhD
Stilling: Laboratorieingeniør
Telefon: +47 986 53 331
Seksjon: Akkrediterte analysetjenester
Svetlana Pakhomova er laboratorieingeniør i NIVA på seksjon for akkrediterte analysetjenester. Hun har en doktor grad i marine kjemi fra Shirshov Institute of Oceanology og master grad i analytisk kjemi fra Moscow State University. Hun har lang erfaring fra sjøvann- og sediment prøvetaking og analyser (uorganiske stoffer) samt noe metodeutvikling. Forskningen hennes har fokusert på biogeokjemiske prosesser i vann og sedimenter, spesielt prosesser skapt av klimaendringer og menneskeskapt påvirkning mest i oksygenmangel områder. Hun har også erfaring med biogeokjemiske modellering for å simulere prosesser i vann og sediment og prognosere eventuelle endringer med fokus på metaller: mangan, jern, nikkel og kvikksølv. Svetlana har erfaring med microplast analyser (visuell og FTIR) og hun bidro til metodeutvikling av plastanalyse ved hjelp av lomme SCiO og MicroNIR-kameraer.

Use the tab and enter or arrow keys to move between tabs

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

  1. Yakushev, Evgeniy; Wallhead, Philip; Renaud, Paul Eric; Ilinskaya, Alisa; Protsenko, Elizaveta; Yakubov, Shamil; Pakhomova, Svetlana; Sweetman, Andrew K; Dunlop, Katherine Mary; Berezina, Anfisa; Bellerby, Richard; Dale, Trine; (2020) Understanding the Biogeochemical Impacts of Fish Farms Using a Benthic-Pelagic Model. Water ISSN 2073-4441. Vol 12 No9 doi: 10.3390/w12092384
  2. Pakhomova, Svetlana; Yakushev, Evgeniy; Protsenko, Elizaveta; Rigaud, Sylvain; Cossa, Daniel; Knoery, Joel; Couture, Raoul-Marie; Radakovitch, Olivier; Yakubov, Shamil; Krzeminska, Dominika; Newton, Alice; (2018) Modeling the Influence of Eutrophication and Redox Conditions on Mercury Cycling at the Sediment-Water Interface in the Berre Lagoon. Frontiers in Marine Science ISSN 2296-7745. Vol 5 doi: 10.3389/fmars.2018.00291
  3. Pakhomova, Svetlana; Braaten, Hans Fredrik Veiteberg; Yakushev, Evgeniy; Protsenko, Elizaveta; (2018) Water column distribution of mercury species in permanently stratified aqueous environments. Oceanology ISSN 0001-4370. Vol 58 No1 s28-37 doi: 10.1134/S0001437018010095
  4. Yakushev, Evgeniy; Protsenko, Elizaveta; Bruggeman, Jorn; Wallhead, Philip; Pakhomova, Svetlana; Yakubov, Shamil Kh.; Bellerby, Richard; Couture, Raoul-Marie; (2017) Bottom RedOx Model (BROM v.1.1): a coupled benthic–pelagic model for simulation of water and sediment biogeochemistry. Geoscientific Model Development ISSN 1991-959X. Vol 10 No1 s453-482 doi: 10.5194/gmd-10-453-2017
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.

Rapporter

Andre