Svetlana Pakhomova
PhD
Stilling: Forsker, ph.d.
Telefon: +47 986 53 331
Seksjon: Vannkjemiske analyser
Svetlana Pakhomova er laboratorieingeniør i NIVA på seksjon for akkrediterte analysetjenester. Hun har en doktor grad i marine kjemi fra Shirshov Institute of Oceanology og master grad i analytisk kjemi fra Moscow State University. Hun har lang erfaring fra sjøvann- og sediment prøvetaking og analyser (uorganiske stoffer) samt noe metodeutvikling. Forskningen hennes har fokusert på biogeokjemiske prosesser i vann og sedimenter, spesielt prosesser skapt av klimaendringer og menneskeskapt påvirkning mest i oksygenmangel områder. Hun har også erfaring med biogeokjemiske modellering for å simulere prosesser i vann og sediment og prognosere eventuelle endringer med fokus på metaller: mangan, jern, nikkel og kvikksølv. Svetlana har erfaring med microplast analyser (visuell og FTIR) og hun bidro til metodeutvikling av plastanalyse ved hjelp av lomme SCiO og MicroNIR-kameraer.

Use the tab and enter or arrow keys to move between tabs

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

 1. Martínez Francés, Elena; van Bavel, Bert; Hurley, Rachel; Nizzetto, Luca; Pakhomova, Svetlana; Buenaventura, Nina Tuscano; Singdahl-Larsen, Cecilie; Magni, Marie-Louise Tambo; Johansen, Jon Eigill; Lusher, Amy Lorraine; (2023) Innovative reference materials for method validation in microplastic analysis including interlaboratory comparison exercises. Analytical and Bioanalytical Chemistry ISSN 1618-2642. doi: 10.1007/s00216-023-04636-4
 2. Martínez Francés, Elena; van Bavel, Bert; Hurley, Rachel; Nizzetto, Luca; Pakhomova, Svetlana; Buenaventura, Nina Tuscano; Singdahl-Larsen, Cecilie; Magni, Marie-Louise Tambo; Johansen, Jon Eigill; Lusher, Amy Lorraine; (2023) Innovative reference materials for method validation in microplastic analysis including interlaboratory comparison exercises. Analytical and Bioanalytical Chemistry ISSN 1618-2642. doi: 10.1007/s00216-023-04636-4
 3. Martínez Francés, Elena; van Bavel, Bert; Hurley, Rachel; Nizzetto, Luca; Pakhomova, Svetlana; Buenaventura, Nina Tuscano; Singdahl-Larsen, Cecilie; Magni, Marie-Louise Tambo; Johansen, Jon Eigill; Lusher, Amy Lorraine; (2023) Innovative reference materials for method validation in microplastic analysis including interlaboratory comparison exercises. Analytical and Bioanalytical Chemistry ISSN 1618-2642. doi: 10.1007/s00216-023-04636-4
 4. Zhdanov, Igor; Pakhomova, Svetlana; Berezina, Anfisa; Silvestrova, Ksenia; Stepanova, Natalia; Yakushev, Evgeniy; (2023) Differences in the Fate of Surface and Subsurface Microplastics: A Case Study in the Central Atlantic. Journal of Marine Science and Engineering ISSN 2077-1312. Vol 11 No1 doi: 10.3390/jmse11010210
 5. Pakhomova, Svetlana; Berezina, Anfisa; Lusher, Amy; Zhdanov, Igor; Silvestrova, Ksenia; Zavialov, Peter; van Bavel, Bert; Yakushev, Evgeniy; (2022) Microplastic variability in subsurface water from the Arctic to Antarctica. Environmental Pollution (1987) ISSN 0269-7491. Vol 298 doi: 10.1016/j.envpol.2022.118808
 6. Zhdanov, Igor; Lokhov, Alexey; Belesov, Artem; Kozhevnikov, Alexander; Pakhomova, Svetlana; Berezina, Anfisa; Frolova, Natalia; Kotova, Ekaterina; Leshchev, Andrey; Wang, Xinhong; Zavialov, Peter; Yakushev, Evgeniy; (2022) Assessment of seasonal variability of input of microplastics from the Northern Dvina River to the Arctic Ocean. Marine Pollution Bulletin ISSN 0025-326X. Vol 175 doi: 10.1016/j.marpolbul.2022.113370
 7. Pakhomova, Svetlana; Yakushev, Evgeniy; Schaanning, Morten; (2021) Modeling Nickel Leaching from Abandoned Mine Tailing Deposits in Jøssingfjorden. Water ISSN 2073-4441. Vol 13 No7 doi: 10.3390/w13070967
 8. Yakushev, Evgeniy; Gebruk, Anna; Osadchiev, Alexander; Pakhomova, Svetlana; Lusher, Amy; Berezina, Anfisa; van Bavel, Bert; Vorozheikina, Elena; Chernykh, Denis; Kolbasova, Glafira; Razgon, Ilia; Semiletov, Igor; (2021) Microplastics distribution in the Eurasian Arctic is affected by Atlantic waters and Siberian rivers. Communications Earth & Environment ISSN 2662-4435. Vol 2 No1 doi: 10.1038/s43247-021-00091-0
 9. Yakushev, Evgeniy V; Wallhead, Philip; Renaud, Paul Eric; Ilinskaya, Alisa; Protsenko, Elizaveta; Yakubov, Shamil; Pakhomova, Svetlana; Sweetman, Andrew K; Dunlop, Kathy; Berezina, Anfisa; Bellerby, Richard GJ; Dale, Trine; (2020) Understanding the biogeochemical impacts of fish farms using a benthic-pelagic model. Water ISSN 2073-4441. Vol 12 No9 doi: 10.3390/W12092384
 10. Pakhomova, Svetlana; Zhdanov, Igor; van Bavel, Bert; (2020) Polymer Type Identification of Marine Plastic Litter Using a Miniature Near-Infrared Spectrometer (MicroNIR). Applied Sciences ISSN 2076-3417. Vol 10 No23 doi: 10.3390/app10238707
 11. Pakhomova, Svetlana; Yakushev, Evgeniy; Protsenko, Elizaveta; Rigaud, Sylvain; Cossa, Daniel; Knoery, Joel; Couture, Raoul-Marie; Radakovitch, Olivier; Yakubov, Shamil; Krzeminska, Dominika; Newton, Alice; (2018) Modeling the Influence of Eutrophication and Redox Conditions on Mercury Cycling at the Sediment-Water Interface in the Berre Lagoon. Frontiers in Marine Science ISSN 2296-7745. Vol 5 doi: 10.3389/fmars.2018.00291
 12. Pakhomova, Svetlana; Braaten, Hans Fredrik Veiteberg; Yakushev, Evgeniy; Protsenko, Elizaveta; (2018) Water column distribution of mercury species in permanently stratified aqueous environments. Oceanology ISSN 0001-4370. Vol 58 No1 s28-37 doi: 10.1134/S0001437018010095
 13. Yakushev, Evgeniy; Protsenko, Elizaveta; Bruggeman, Jorn; Wallhead, Philip; Pakhomova, Svetlana; Yakubov, Shamil Kh.; Bellerby, Richard; Couture, Raoul-Marie; (2017) Bottom RedOx Model (BROM v.1.1): a coupled benthic–pelagic model for simulation of water and sediment biogeochemistry. Geoscientific Model Development ISSN 1991-959X. Vol 10 No1 s453-482 doi: 10.5194/gmd-10-453-2017
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.

Rapporter

Andre