Ansatt bilde
Veronica Sæther Eftevåg
ingeniør
Stilling: Overingeniør
Telefon: +47 938 69 719
Seksjon: Akkrediterte analysetjenester
Veronica bachelor i kjemi med utdyping i analytisk kjemi fra Høgskolen i Sør-Trøndelag. Veronica har vært ansatt i NIVA siden 2012 på seksjon for akkrediterte analysetjenester med tidligere erfaring fra laboratoriet med kjemi, biologi, mikrobiologi, bioteknologi, kjemisk analyse og kromatografi. Samt erfaring med brukerstøtte, opplæring, testing og vedlikehold av bl.a. SAP. I NIVA jobber hun med metodeutvikling og er instrument- og metodeansvarlig for ManTech robot med følgende parametere pH, konduktivitet, alkalitet, farge og turbiditet. Samt systemadministrator i LIMS systemet LabWare og er autorisert for godkjennelse av analyserapporter.