Til hovedinnhold
English

Jens Vedal

Senioringeniør
E-postadresse
jens.vedal@niva.no
Telefonnummer
+47 958 70 530
Ekstern forskerprofil
Cristin
Forskningsseksjon
Miljøinformatikk

EKSPERTISEFELT

Profil

Jens Vedal har mastergrad (Cand. scient.) i Marin Biologi. Han har vært ansatt som systemutvikler i NIVA siden 2012 i seksjon for Miljøinformatikk.

Noen av hans sentrale arbeidsoppgaver består i utvikling av databaser og applikasjoner for lagring og bearbeiding av forsknings- og miljødata.

Et annet viktig sett med arbeidsoppgaver er bearbeiding, forvaltning og rapportering av miljø- og forskningsdata. Han har mye erfaring med rapportering av data til Vannmiljø (Miljødirektoratet), og i tillegg erfaring med rapportering til andre instanser som Artsdatabanken og ICES.