6th Norwegian Environmental Toxicology Symposium

25-27. oktober 2016 arrangerte Norsk institutt for vannforskning (NIVA) den sjette utgaven av NETS - Norwegian Environmental Toxicology Symposium (NETS2016). 

CIENS FORUM i Forskningsparken var hovedauditoriet under NETS 2016. (Foto: Harald B. Borchgrevink)

NETS er et tverrfaglig symposium som fokuserer på forskningsbaserte løsninger på utfordringer knyttet til vern av miljøet, og spesielt å øke kunnskapen rundt hvordan menneskeskapte belastninger påvirker ulike deler økosystemet – både alene og i kombinasjon med andre stressfaktorer. NETS har som mål å bringe forskning, forvaltning og næringsliv sammen for å ta opp dagens viktige temaer, samt de som antas vil bli morgendagens utfordringer.

Symposiet ble holdt i Forskningsparken, og tiltrakk seg 140 deltakere fra akademia, myndigheter og industri. Hovedsymposiet var et tre-dagers arrangement, fullpakket med vitenskap og gode diskusjoner. Over 100 abstracts ble presentert underveis.

>> Last ned program og abstrakt boken her (pdf)

CIENS FORUM i Forskningsparken var hovedauditoriet under NETS 2016. (Foto: Harald B. Borchgrevink).


NETS 2016 startet med et mini-seminar om såkalte AOPer, Adverse Outcome Pathways. Dette mini-seminaret, ledet av Dan Villeneuve (USEPA), ble etterfulgt av et pre-symposium, med foredrag og presentasjoner for master- og doktorgradsstudenter, postdoktorer og andre unge forskere. Det vitenskapelige programmet i løpet av de neste to dagene var dedikert til å vurdere og løse miljøutfordringer i en verden med flere påvirkningsfaktorer (multiple stressorer).


Fra postersesjonen i Forskningsparken (Foto: David Pettersen Eidsvoll, NIVA).


- Presentasjonene og posterne under NETS 2016 viser tydelig bredden og kompetansen i vårt fagområde. Livlige diskusjoner både i pauser, under postersesjonen og under middagen understreker betydningen av NETS for å fremme både vitenskap, nettverk og vitenskapelige karrierer, sier leder av arrangementet og forsker i NIVA, Knut Erik Tollefsen.

- Våre sponsorers deltakelse tyder på at aktiviteten er av betydning også for finansiører, myndigheter og produsenter av instrumenter. Disse er avgjørende for både å fremme og dra nytte av vitenskapen.

Prisdryss

Under avslutningsseremonien ble beste poster og beste presentasjon kåret av en jury. Vinnerne var:

Postere

Johanna Bodin ved avdeling for Toksikologi og Risiko, Folkehelseinstituttet, for “Exposure to bisphenol A, but not phthalates, accelerates diabetes type 1 development in NOD mice”.

Andrea Sahlmann, Universitetet i Oslo, for “Baseline and oxidative DNA damage in marine species from four different phyla”.

Presentasjoner

Morgan Lizabeth Bender, UiT- Norges arktiske universitet, for “Effects of chronic dietary petroleum exposure on reproductive development in Polar cod (Boreogadus saida)”.

Mari Engvig Løseth, NTNU, for “Differences in exposure to environmental contaminants depending on habitat ecology and location in white-tailed eagle (Haliaeetus albicilla) chicks from Norway”.


Ketil Hylland (t.h.) og Sam Kacew overrakte prisen til Andrea Sahlmann på vegne av juryen. (Foto: Harald B. Borchgrevink, NIVA)

>> Les mer om konferansen på niva.no/nets2016

David Pettersen Eidsvoll har laget en kort oppsummering i videoformat som du kan se ved å klikke her.

Sist oppdatert 24.01.2017