Årets første sommertokt i Ytre Oslofjord

Den 15.-19. juni ble det gjennomført et overvåkningstokt av Ytre Oslofjord i samarbeid med Fagrådet Ytre Oslofjord og Miljødirektoratet, og med hjelp av Universitetet i Oslo sitt forskningsfartøy MS Trygve Braarud. Det ble et solfylt og godt gjennomført tokt, hvor det ikke var tvil om at sommeren har ankommet. Vanntemperaturen viste gode bademuligheter på de aller fleste stasjonene. Ikke minst var det tydelig at det var flomtilstander i fjorden med større brakkvannsområder.

Det ble en rolig start på toktet med å reise fra Kambo til Fredrikstad for å plassere oss strategisk for de neste dagene.  Planen var å utføre alle stasjonene på østsiden på tirsdagen for så å krysse fjorden. Dessverre rakk vi kun to stasjoner før vi møtte på problemer. Kranen på Trygve Braarud begynte å lekke olje, og vi måtte inn til Engelsviken slipp for å gjøre en midlertidig reparasjon. Heldigvis gikk dette ganske fort, og etter lunsj var vi på vei mot Hvaler igjen. 

sommer20
Fin dag for feltarbeid (Foto: NIVA).

Glomma i fjorden

Hvaler-området var tydelig påvirket av Glomma-vann: korte siktedyp, brunlig farge og lave salinitetsverdier. Med en sen snøsmelting i år, er det store områder langs kysten som er ferskvannspåvirket. Det ble derfor tatt noen ekstra prøver på utvalgte stasjoner for å se på balnt annet partikkelmengden ferskvannet bringer med seg, som DOC og cDOM. DOC står for «Dissolved Organic Carbon» eller løst organisk karbon. cDOM står får «Coloured Dissolved Organic Matter», eller farget løst organisk materiale. Det sistnevnte viser til den delen av det løst organiske materiale som avgir farge. Det kan blant annet spille en viktig rolle i klimaforskning, da den fargede delen av DOM tar opp varme og kan bidra til oppvarming av vann, samt at det kan hindre at lys når frem til fotosyntetiserende organismene i vannet.

haslau 160620
For å illustrere de fysiske verdiene målt med CTD er denne profilen fra Haslau vedlagt. (Figur: NIVA).

 

En CTD er en rekke sensorer som måler blant annet saltholdighet, temperatur og dyp. I tillegg er CTD’en på Trygve Braarud utstyrt med en sensor som måler oksygen. Profilen over viser at det var gode badetemperaturer (blå) på nesten 20 grader celsius i overflatevannet. Det samme vannet hadde en saltholdighet (rød) mellom 14-15, og siktedypet var på 2,6m.  Dette var en trend på de fleste stasjonene. Ved Missingene var saltholdigheten helt ned til 9, til og med Torbjørnskjær hadde lav saltholdighet på 16 og en overflatetemperatur opp i 19 grader celsius. Unntaket var inn mot Iddefjorden hvor saltholdigheten holdt rundt 18.

Med en så ferskvannspreget fjord blir det ekstra spennende å se på resultatene fra de ulike vannprøvene. Under sommertoktene blir det også tatt en rekke planktonprøver. Med så lave saltholdighetsverdier er det mulig at vi vil observere arter som er mer brakkvanntilpasset, som kanskje ikke er like mye til stedet eller i året.

Manet-mania

Vi hadde også fått beskjed om at det var mye glassmaneter i fjorden uken før toktet. Under er et bilde tatt fra Torbjørnsskjær den 10.6. Vi var der den 17.6, og da var det ikke en manet å se. Dette gjaldt alle områder vi var på under uken. Kun ved Larviksfjorden observerte vi noen brennmaneter, men det var ikke et spesielt oppsiktsvekkende tall. Med tanke på den varme overflatetemperaturen, kan dette muligens være grunnen for at manetene har forsvunnet.

maneter torbjørnsskjær 100620
Torbjørnsskjær 10. juni 2020. Fotograf var Tor Egil Wold.  

 

Etter to dager på østsiden av fjorden krysset vi vannet og beveget oss innover Grenlandsområdet. Dette området hadde en helt annet vannkarakter. Siktedypet var litt lengre, og vannet hadde en mer grønnlig farge. Men her var også badetemperaturen kommet på plass. Med strålende sol og rolig sjø dro vi videre opp forbi Larvik og Tønsberg mot Breiangen. Dette ble et tokt hvor vi fikk tid til å nyte skjærgårdsutsikten, samt tid til å få et litt rød nesen.

person on boat at norwegian coastline
Sommerlig skjærgård i Ytre Oslofjord (Foto: NIVA).
 

Siste dagen ble brukt på Drammensfjorden, før vi avsluttet med Moss og la til kai igjen ved Kambo. Her ventet en kald is før vi vendte snuten hjemover mot Oslo.

Sist oppdatert 06.07.2020