Til hovedinnhold
English
Nyheter

Årets siste innsamling for miljøovervåkningen i ytre Oslofjord

På oppdrag av Fagrådet for Ytre Oslofjord og Miljødirektoratet gjennomførte NIVAs forskere feltinnsamling av vannprøver og hydrografiske data 11.-15. november. I løpet av uken var vi innom 23 stasjoner, hvorav alle ble utført uten avvik, om bord på Universitetet i Oslo sitt forskningsfartøy F/F Trygve Braarud. Uken startet med kraftig snøfall og nordavind, og endte med nedbør og sønnavind, med andre ord et riktig norsk vintertokt.
Publisert:

Dette var årets siste innsamling for miljøovervåkningen i ytre Oslofjord. Vi startet mandag morgen fra en snøbelagt Lysaker brygge. På grunn av dårlig værvarsel utover uken med vind opp mot 19 m/s ble det besluttet å reise rett ut mot de ytterste mer værkrevende stasjonene mens vinden fortsatt var rolig. Etter nesten fem timer kjøring ble første stopp Krogstadfjorden, før vi kom til de dypere utaskjærsstasjoene Missingene og Torbjørnskjær. Dagen ble endt her, og natten tilbragt til kai ved Fredrikstad.

braarud hekk
Foto: Louise Valestrand, NIVA

Tirsdag skulle være den mest krevende dagen værmessig, så vi holdt oss godt innaskjærs ved Hvaler og innover Iddefjorden. Første stopp for dagen var Ramsø, for så Haslau, Skjebergkilen, Ringdalsfjorden, Sponvika og Midtre Iddefjorden før lunsj. De tre siste stasjonene hadde toktets grunneste siktedyp på 1.7 – 2.5 m og brunt vann. Det ble også tydelig at vinteren er på vei med overflatetemperaturer helt ned til 4 grader celsius i Iddefjorden. Leira ble den siste stasjonen på østsiden før vi krysset fjorden, og utførte Bolærne og Tønsberg før vi tok kvelden.

Natt til onsdag regnet det masse, noe som vedvarte ut store deler av dagen. Vi startet med å besøke Sandefjordsfjorden og Larviksfjorden før vi turet forbi en flott regnbue og ut mot Jomfrulandsrenna.

regnbue
Foto: Louise Valestrand, NIVA

Videre beveget vi oss innover igjen mot grenlandsområdet, hvor dagens siste tre stasjoner, Langesundsfjorden, Frierfjorden og Håøyfjorden ble utført. I Frierfjorden var oksygenmetningen under 1 % på de 2 dypeste meterne. Her ble det derfor tatt ekstra H2S prøver for senere analyse. I tillegg ble det tatt oksygenprøver fra 5 forskjellige dyp for kalibrering av oksygensensoren. Kvelden endte så ved til kai ved Bolærne. CTD profilene fra dagens stasjoner bekreftet også at de øvre vannlagene var sterkt påvirket av ferskvann. Ved Langesundsfjorden hadde de øverste vannlagene en saltholdighet rundt 14 psu, og i Frierfjorden var den helt nede i om lag 5 psu.

På grunn av mye bølger på onsdagen ble torsdag morgen startet med å arbeide med vannet fra Håøyfjorden imens vi turet mot dagens første stasjon, Bastø. Ved Bastø hadde bølgene avtatt, og resten av toktet gikk mer rolig for seg. Etter Bastø gjennomførte vi Breiangen vest. Ved både Bastø og Breiangen vest fikk vi håvtrekk med vesentlig mer farge og planteplakton enn på stasjonene lenger ut mot Skagerrak. Siden dette er et vintertokt gjøres det ikke klorofyll- og planteplanktonanalyse på de fleste stasjonene, det er kun de sentrale stasjonene som er tilknyttet ØKOKYST-programmet som har disse analysene på vinteren. Neste stopp ble Drammensfjorden, med brunt vann og siktedyp på 3,5 m.

Etter Drammensfjorden var planen å dra innover mot Moss, men på veien møtte vi en fiskebåt som hadde fått motorstopp. Vi geleidet fiskebåten trygt til havn, før vi selv avsluttet dagen og la til kai ved Moss. Neste dag ble den siste stasjonen i Moss gjennomført i dagslys, før vi dro tilbake til Lysaker hvor snøen vi startet med på mandag hadde regnet bort.  

Sist oppdatert