Fire år uten lakseparasitt i Lærdal

Fire år etter behandlingen med aluminiumsulfat, er lakseparasitten Gyrodactylus salaris fortsatt ikke påvist i Lærdalselva. Håpet om friskmelding rykker stadig nærmere. 

Parasitten Gyrodactylus salaris spiser av laksungenes hud. Dette gir sårskader og problemer med væskebalansen. Problemene forsterkes ved at bakterier og sopp setter seg i sårene. Parasitten kan i tillegg formere seg svært raskt. (Foto: Tor Atle Mo)

Veterinærinstituttet gjennomfører på oppdrag fra Mattilsynet et friskmeldingsprogram for Gyrodactylus salaris i Lærdalselva.

I august i år ble det samlet inn 244 laksunger, og i oktober ble det samlet inn ytterligere 214 laksunger fra 20 faste stasjoner i elva. Alle disse er nå undersøkt og parasitten ble ikke påvist.

-Dette betyr at Lærdalelva nå har vært fri for Gyrodactylus salaris i fire påfølgende år i friskmeldingsprogrammet. Hvis vi ikke påviser parasitten til neste år, vil vi anbefale Mattilsynet å friskmelde elva, sier Sigurd Hytterød, forsker ved Veterinærinstituttet.

Parasitten Gyrodactylus salaris spiser av laksungenes hud. Dette gir sårskader, og laksungene får problemer med væskebalansen. Problemene forsterkes ved at bakterier og sopp setter seg i sårene. Parasitten kan i tillegg formere seg svært raskt (Foto: Tor Atle Mo).

AIS-metoden

Elva ble behandlet med aluminiumsulfat (AlS-metoden) i 2011 og 2012. Dette er en skånsom behandlingsmetode, som Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har ledet videreutviklingen av. AlS kan fjerne G. salaris fra vassdrag uten at laks og annen fisk dør. G. salaris er nemlig enda mer følsom for aluminium i surt vann enn laksen selv.

– Nøye tilmålt aluminiumskonsentrasjon tar livet av parasitten, men ikke laksen. Å overføre dette fra laboratorietesting til store laksevassdrag har vært en stor utfordring, men resultatene fra Lærdal så langt viser at vi har klart å få til dette, sier Atle Hindar, forsker og regionsjef i NIVA.


Atle Hindar finner det svært gledelig at målet om utryddelse av lakseparasitten med AlS-metoden nå er enda nærmere realisering. (Foto: Anders Gjørwad Hagen, NIVA).

Miljøvennlig alternativ

Resultater fra behandling av Lærdalselva så langt viser at surt aluminium (AlS) kan bli et reelt alternativ til rotenonbehandling.

- Det kan gi forvaltningen muligheten til å velge mellom to kjemiske behandlingsmetoder, sier Anders Gjørwad Hagen, forskningsleder i NIVA.

Det var opprinnelig gjennom forskning på sur nedbør at forskerne oppdaget denne alternative – og mer miljøvennlige - metoden for å utrydde lakseparasitten G. salaris.

-Lærdalselva har vært en sentral arena for utvikling av AlS-metoden, og det vil være en historisk begivenhet hvis det viser seg at AlS-behandlingen har utryddet parasitten. Dette får vi altså det endelige svaret på til neste år, avslutter Hytterød.

>> Les mer hos Veterinærinstituttet

>> Bakgrunn om AIS-metoden hos Miljødirektoratet

Sist oppdatert 09.11.2016