​Lærdalselva nær friskmelding

Etter at lakseparasitten Gyrodactylus salaris heller ikke i august i år ble påvist i Lærdalselva, går det mot friskmelding. Siste etappe er undersøkelsen i oktober.

Lærdalselva har slitt med lakseparasitten Gyrodactylus salaris i lang tid, men nærmer seg nå friskmelding etter flere behandlinger. (Foto: Wikimedia Commons)

Elva ble behandlet med aluminiumsulfat (AlS-metoden) i 2011 og 2012. Dette er en skånsom behandlingsmetode, som Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har ledet videreutviklingen av. AlS kan fjerne G. salaris fra vassdrag uten at laks og annen fisk dør. Parasitten er nemlig enda mer følsom for aluminium i surt vann enn laksen selv. I Lærdalselva ble det - i tillegg til AlS - brukt rotenon i dammer langs elvebredden og i enkelte mindre bekker.

Det var opprinnelig gjennom forskning på sur nedbør at forskere oppdaget denne alternative – og mer miljøvennlige - metoden for å utrydde lakseparasitten G. salaris. En rekke utfordringer, spesielt det å få eksponert alle laksunger tilstrekkelig lenge for kjemikaliet, krevde god forståelse og kreative løsninger.

– Nøye tilmålt aluminiumskonsentrasjon tar livet av parasitten, men ikke laksen. Å overføre dette fra laboratorietesting til laksevassdrag har vært en stor utfordring. Men videreutviklingen av metoden og resultatene fra Lærdal så langt viser at vi har klart å få til dette, sier seniorforsker Atle Hindar i NIVA. Han ledet metodeutviklingen fram til Lærdalsbehandlingen og behandlingen i 2011-2012.

medium_g_salaris0002

Lakseparasitten Gyrodactylus salaris er en fremmed art i norske vassdrag. Den er en utvendig parasitt på atlantisk laks (Salmo salar) når fisken oppholder seg i ferskvann. I vassdrag der den forekommer fører den til ca. 85 % reduksjon både i tettheten av lakseunger og fangsten av laks. (Kilde: Artsdatabanken. Foto: Tor Atle Mo/NINA)

- I slutten av august 2017 samlet vi inn 204 laksunger fra 20 stasjoner i elva. Disse fiskene er nå undersøkt, og G. salaris ble ikke påvist. Dette lover godt med tanke på en friskmelding, forteller forsker Sigurd Hytterød på Veterinærinstituttets hjemmesider.

Om også analysene i oktober viser at fisken er frisk, vil Mattilsynet få en anbefaling om friskmelding av den populære lakseelva. Anders Gjørwad Hagen, forskningsleder i NIVA og medlem av ledergruppen under begge behandlingene i Lærdal, sier at dette viser at surt aluminium (AlS) kan bli et reelt alternativ til rotenonbehandling.

- Forvaltningen kan dermed gis muligheten til å velge mellom to kjemiske behandlingsmetoder, avslutter Gjørwad Hagen.

 

Sist oppdatert 14.09.2017