Til hovedinnhold
English
Nyheter

Mange innsjøer med algeoppblomstringer i det varme været

- Høy temperatur og kraftig solstråling fører til oppblomstring av planktonalger i mange innsjøer i sommer, sier forsker Sigrid Haande i NIVA. I enkelte innsjøer kan vi observere giftproduserende cyanobakterier (blågrønnalger), men de fleste steder finner vi harmløse alger som ikke skaper problemer for drikkevann eller bading.
Publisert:

- NIVA kan tilby informasjon og råd om algeoppblomstringer, forteller Haande, som undersøker tilsendte vannprøver for miljømyndigheter, vannverk og andre. Stor forekomst av visse typer cyanobakterier kan for eksempel indikere mulig produksjon av uønskede stoffer. Vi sjekker i mikroskopet hvilke arter av mikroalger som finnes i vannet og om disse kan produsere ubehagelige luktstoffer eller giftstoffer, sier Haande.

Der slike arter finnes, kan vi også analysere vannprøvene for eventuelle algegifter.

Slike prøver tar vi også rutinemessig i forbindelse med vannkvalitetsovervåking i enkelte innsjøer på oppdrag fra lokale myndigheter. Det gjelder blant annet i Vansjø i Østfold, Kolbotnvannet i Akershus og Steinsfjorden i Buskerud.

kolbotnvannet 2014Under gunstige forhold for cyanobakterier, kan disse mikroskopiske plantene flyte opp og farge vannet i overflaten blågrønt eller rødbrunt. Her fra Kolbotnvannet i Akershus. (Foto: Sigrid Haande)

Vanligvis finner vi bare oppblomstring av cyanobakterier i den varmeste delen av sommeren, og i innsjøer med ekstra tilførsler av plantenæringsstoffene fosfor og nitrogen fra boliger og avrenning fra landbruk. Det spesielle med sommeren 2014 er at det fine været har vært ført til ekstra varmt overflatevann i innsjøene over store deler av landet. Ved lange perioder med mer enn 20 grader i vannet kan algene dele seg raskt gjennom lang tid.

-Selv om tilførslene av fosfor og nitrogen trolig har vært mindre enn i en normal sommer på grunn av beskjeden nedbør, observerer vi algeoppblomstring i uvanlig mange innsjøer i år, understreker NIVA-forskeren.

Selv om forekomsten av visse arter av cyanobakterier kan styrke mistanken om mulig produksjon av algegifter i vannet, kan dette bare bestemmes sikkert ved kostbare kjemiske og biologiske analyser. -NIVA har et avansert laboratorium for slike analyser, sier Haande.

Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler maksimalt 10 µg/L algetoksiner (av typen microcystin) i badevann. Det er relativt sjelden at vi kan måle så høye verdier i norske innsjøer, avslutter Sigrid Haande.

>> Les mer: Faktaark om cyanobakterier

Sist oppdatert