Marianne Olsen tildelt Miljøringenprisen

Marianne Olsen, forskningsleder i NIVA, er tildelt Miljøringenprisen 2017. Formålet med prisen er å påskjønne en person som gjennom sin aktivitet har satt fagområdet forurenset grunn og sedimenter i fokus på en positiv måte.

Marianne Olsen gratuleres av styreleder Morten Jartun i Miljøringen. (Foto: Mari Sunde, Miljøringen)

Under Miljøringens temamøte 8. og 9. november i Miljødirektoratets lokaler på Helsfyr ble forskningsleder ved seksjon for marin forurensing, Marianne Olsen, tildelt Miljøringenprisen 2017. Hun ble av styret innstilt til å motta prisen med følgende begrunnelse:

"Marianne har bidratt til et kunnskapsløft innenfor marin forurensning, og engasjert seg med entusiasme innenfor industri, forvaltning og forskning i flere år. Hun har vært svært sentral i utarbeiding av miljørisikovurderinger, konsekvensutredninger og livsløpsanalyser blant annet i sammenheng med akutt forurensning fra både offshore og landbasert aktivitet. Den senere tid har hun også vært svært sentral i forskningsutviklingen innenfor mikroplast. Marianne er en faglig dyktig biolog, leder og motivator, og har vært aktiv i involvering av interessenter og kommunikasjon både til det faglige miljøet og til øvrig publikum. Marianne får glimrende skussmål fra sine oppdragsgivere, samarbeidspartnere og kolleger. Miljøringen er stolt av å kunne tildele Marianne Olsen Miljøringenprisen for 2017. Det er høyst fortjent.".

Prisen er for tiden et reisestipend på kr. 25 000 og er tidligere tildelt Tor Løken i 2005, Erle Grieg Astrup i 2006, Gijs Breedveld i 2009, Per Oskar Mengshoel i 2010, Rolf Tore Ottesen i 2011, Hans Jørund Hansen og Harald Solberg i 2012, Torgeir Bakke i 2013, Ola Bruskeland i 2014, Per Erik Schulze i 2015 og Marianne Langedal i 2016.

Sist oppdatert 09.11.2017