Mikroplast fra bildekk - hva havner egentlig i havet?

I en fersk rapport fra The International Union for Conservation of Nature (IUCN) heter det at små plastpartikler som vaskes av produkter som syntetiske klær og bildekk kan bidra opptil 30% av "plastsuppen" som forurenser verdens hav. Et nytt NIVA-prosjekt kalt «microTyre» ser på nettopp bildekkslitasje som potensiell kilde til mikroplast.

Mikroplast er små plastpartikler (1ɥm – 1 mm) som stammer blant annet fra bildekkslitasje, husholdningsartikler, industrielle prosesser og gjennom slitasje av overflater laget av eller belagt med plast. (Foto: NIVA)De siste årene - og spesielt den siste tiden – har det vært knyttet stor oppmerksomhet til mikroplast-forurensning i det marine miljøet og i ferskvannssystemer. Det er et stort fokus på å identifisere kildene til mikroplast.

I en fersk rapport fra The International Union for Conservation of Nature (IUCN) heter det at små plastpartikler som vaskes av produkter som syntetiske klær og bildekk kan bidra opptil 30% av "plastsuppen" som forurenser verdens hav og - i mange utviklede land - er en større kilde til marin plastforurensning enn plastavfall.

>> Les omtale av rapporten hos BBC

Fra teori til empiri

I 2014 skrev Mepex en rapport for Miljødirektoratet om mulige kilder til mikroplast-forurensning til det norske marine miljøet. Ifølge rapporten er den desidert største kilden slitasje av bildekk som står for cirka 4500 tonn, eller nær halvparten av de totale utslippene. Mepex anslår at rundt halvparten av dekkfragmentene havner i havet.

Tidligere mikroplaststudier fra Skagerrak har observert mikroskopiske svarte partikler i prøvene, uten at forskerne har kunnet identifisere disse partiklene. En hypotese er at dette kan være «vei-støv». Tallene i Mepex sin rapport er basert på teoretiske estimater og NIVA ønsker med «microTyre»-prosjektet å tette et empirisk kunnskapshull.

- Vi vil skaffe tilveie sedimentprøver og vannprøver fra vasking av veituneller - samt prøver fra sedimentasjonsbassenger - for å avdekke tilstedeværelse av partikler fra bildekk, sier David Pettersen Eidsvoll, forsker i NIVA.

NIVA har tidligere samarbeidet tett med Mesta/Statens Vegvesen i andre prosjekter tilknyttet vei, og håper å videreføre dette fruktbare samarbeidet også i «microTyre».

>> Les også: "NORWAT" - et fireårig forsknings- og utviklingsprogram i Statens vegvesen.

Urbane miljøproblemer

Et forarbeid startet allerede i oktober 2016, men «microTyre» hadde oppstart ved årsskiftet 2016-2017. Prosjektet er en del av NIVAs strategiske instituttsatsning på urbane miljøproblemer (Urban SIS).

Prosjektet vil (1) etablere en analysemetode for å identifisere mikroplast fra bildekkene (2) ta prøver fra sedimentasjonsbassenger/tunellvaskevann samt elver/bekker nedstrøms fra disse for å identifisere hvorvidt bildekk-partikler transporteres mot og ender opp i havet (Oslofjorden) (3) presentere empiriske tall på de reelle utslippene.

- «microTyre» vil være et viktig bidrag til å tette kunnskapshullet mellom estimatene og realiteten, avslutter David Pettersen Eidsvoll.

>> Se en video fra prosjektarbeidet ved å klikke her (YouTube)

microTyre logo

Sist oppdatert 22.02.2017