Prosjekter

NIVA har i 2015 bevilget 1.2 mill av basisbevilgningen til oppstart av seks nye forskningsprosjekter knyttet til land-hav interaksjoner. Fem av disse er direkte knyttet til infrastrukturen i Storelva-Sandnesfjorden.


Fastsittende vegetasjon og bunnfauna langs salth.gradient fra Songevann til Sandnesfjorden

Prosjektleder: Tone Kroglund; E-post: ton@niva.no

Vannkjemiske undersøkelser i Storelva, Steaelva og Nævestadfjorden

Prosjektleder: Øyvind Kaste; E-post: oka@niva.no

Karakterisering av løst organisk materiale i elva og fjord

Prosjektleder: Carlos Escudero; E-post: ces@niva.no

Modellering av temperatur og salinitet i Songevatn, Nævestadfjorden og Sandnesfjorden

Prosjektleder: John Rune Selvik; E-post: jse@niva.no

Klimadrevet transport av organisk materiale med elver – effekter på miljøgiftakkumulering i fjordøkosystemer

Prosjektleder: Amanda Poste; E-post: apo@niva.no

Sist oppdatert 17.09.2015