Registrer fisketuren din!

For å sikre robuste bestander av sjø-ørret i Agder er forskerne avhengig av din hjelp. Registrer din fisketur – også om fisken ikke bet – i en nyutviklet app eller på nett.

Et nytt forskningsprosjekt vil legge til rette for enda bedre forvalting av fritidsfiske etter sjøørret. Bidra i rapporteringen!

Forskningsprosjektet Troutxp ønsker å kartlegge hva som er viktig for at sjøørretfiskerne er fornøyde - og hva som er viktig for å sikre at sjøørreten består i Aust-Agder.

Trenger din hjelp

Da trengs det hjelp av de som liker å fiske. Du trenger ikke å være ihuga sjøørretfisker, det er mangfoldet av fiskere som er viktig - og hva som gjør en fisketur til en god opplevelse for deg.

Hvis du kunne tenke deg å delta, så kan du registrere deg her, og sende inn rapporter fra fisketurene dine. De turene du ikke får fisk er like viktige å få med, så ikke glem dem. Det oppfordres til å sende inn bilde av fisken, noe man kan gjøre på nettsiden.

Detaljgraden i rapporteringen kan være så overordnet at det ikke er noen fare for at fiskeplassene dine blir avslørt. Du rapporterer inn hvilken kommune du har fisket i, og statistikk med daglige oppdateringer blir gjort tilgjengelig på Norges- Jeger og Fiskerforbunds hjemmesider

I tillegg vil du få vite hvordan din fangst er i forhold til gjennomsnittet i undersøkelsen – samt få se hvor stor den største sjøørreten som har blitt fanget er.

I skyggen av laksen

Sjøørreten havner ofte i skyggen av sin storebror, laksen, men spiller en svært viktig rolle i både rekreasjon og turisme. De viktigste leve-, gyte- og oppvekstområdene er i de små kystnære bekkene. Disse bekkene kan være utsatt for press fra utbygging av boområder, næringsområder og infrastruktur, men blir sjelden prioritert for tiltak og bevaring.

En oversikt over sjøørretfisket i regionen, størrelse og opplevelse, kan spille en avgjørende rolle i å realisere turist- og næringspotensialet for fritidsfiske etter ørret i kommunene i Aust-Agder 

Fritidsfiskerne

- Vi har i dag ingen fangststatistikk på sjøørret fra fritidsfiskere, og vi vet lite om hva som gir fritidsfiskerne den gode fisketuropplevelsen, sier Erik Höglund, forsker i Norsk institutt for vannforskning (NIVA).

- Denne informasjonen er viktig å få tak i, registrert og videreformidlet til forvaltningsorganene som forvalter sjøørreten slik at vi kan ha en sunn og robust bestand som vi kan fiske på.

Informasjonen som samles inn vil være viktig - ikke bare for Sørlandet - men også på nasjonal basis. Prosjektet er støttet av Aust-Agder Fylkeskommune og drives av Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Universitetet i Agder (UiA) og Havforskningsinstituttet Flødevigen (HI) i samarbeid med Aust-Agder Jeger og Fiskerforbund (NJFF).

>> Registrer din fisketur på Troutxp.

Eller last ned og registrer fisketuren via app 

>> For iPhone

>> For Android

Prosjektet har også egen side på Facebook.

Sist oppdatert 24.07.2017