Våroppblomstringen er på vei i Ytre Oslofjord

På vegne av Fagrådet for Ytre Oslofjord overvåker NIVAs forskere miljøtilstanden i fjorden. Årets andre tokt viser at våroppblomstring av planteplankton er på vei. Det er også betydelig kaldere i fjorden nå enn i januar.

20190212_083132
Foto: Anette Engesmo / NIVA

Fagrådet for Ytre Oslofjord finansierer et omfattende overvåkningsprogram som har pågått siden 2000. Det første toktet for overvåkning av vannmassene i 2019 ble vellykket gjennomført av NIVA fra 7. til 10. januar. NIVAs forskere har igjen vært på tokt og andre runde av miljøovervåkningen i Ytre Oslofjord 2019-2023 ble gjennomført fra 11. til 14. februar.

Overvåkningsprogrammet består av 16 stasjoner, plassert fra Drammensfjorden i nord, til Frierfjorden i vest og Iddefjorden i øst. Programmet samkjøres med Økokyst Skagerrak, som i tillegg har syv stasjoner plassert sentralt i fjorden.

Prøvetakningen ble gjennomført om bord på Universitetet i Oslos forskningsfartøy F/F Trygve Braarud.

Solskinn, is og høye bølger

Værforholdene la som vanlig premissene for utførelsen av prøvetakningen. Toktet startet på mandag i nydelig solskinn. På grunn av is måtte stasjonene inne i Drammensfjorden (D-2 og D-3) unnlates, men Breiangen, Bastø, Bolærne og Vestfjorden ble besøkt. På tirsdag ble de resterende stasjonene på vestsiden av fjorden prøvetatt før dagen ble avsluttet i Frierfjorden.

niva tokt2
Foto: Anette Engesmo, NIVA

Onsdag startet med seilas over til Torbjørnsskjær i høye bølger og deretter innom noen av stasjonene inne i Hvaler-området. Stasjonen inne i Iddefjorden (ID-2) måtte også unnlates på grunn av isdekke. På torsdag ble de siste Hvaler-stasjonene tatt, før det bar ut i bølgene igjen til Missingene. Deretter var Krokstadfjorden og Mossesundet de to siste stoppene før toktet var gjennomført.

Lavere temperaturer 

Det var betydelig kaldere i fjorden nå enn i januar. Overflatetemperaturen lå på om lag 2 °C i hele Oslofjorden, med unntak av i Sponvika, der den var på 4 °C. I Hvaler-området er det en varmere vannmasse allerede på 10-15 meters dyp, men i resten av fjorden må man nå dypere for å finne rester av det varme sommervannet.

Årets våroppblomstring av planteplankton er på trappene og det var tydelig sjiktning i vannet på flere stasjoner. I Frierfjorden i Grenland i Telemark var det et veldig definert ferskvannslag og planktonet var også tydelig dominert av arter forbundet med ferskvann.

Ellers i fjorden var planktonbiomassen begynt å ta seg opp, og det var et typisk blandingssamfunn. Fortsatt er det mye store dinoflagellater som er med fra vintersamfunnet, som vist med slekten Tripos i bildet under. Det begynner også å bli mange kiselalger i lange, fine kjeder. I kombinasjon med at lagdelingen i vannet begynner å bli veldig tydelig, er dette en klar indikator på at våroppblomstringen er på vei.

tokt 2 oslofjord
(Montasje: NIVA)

Sist oppdatert 19.02.2019