Til hovedinnhold
English
Prosjekter

COASTFRAG

COASTFRAG vil studere hvordan habitatfragmentering, temperatur, vannkvalitet, bølgeeksponering og predasjon påvirker tang- og taresamfunn i tidevannssonen over hele Europa. Prosjektet vil skape modeller og anslag inn i en fremtid i endring, og vil øke vår kunnskap for å bedre beskytte disse essensielle økosystemene.

Sjøgress i tidevannssonen
Prosjektperiode
-
Finansiering
Forskningsrådet
Totalbudsjett
10 900 000
Eksterne nettsted
coastfrag.org
Forskningsseksjon
Marinbiologi
Kontaktperson
Trine Bekkby

Om prosjektet

COASTFRAG ledes av NIVA, med 5 ytterligere deltagere fra Norge (Universitetet i Oslo), Estland (University of Tartu), Storbritannia (Scottish Association for Marine Science), Spania (Blanes Centre for Advanced Studies) og Italia (Studio Associato Gaia).

COASTFRAGs overordnede mål er å bidra med kunnskapsgrunnlaget som trengs for å ivareta de blå skogenes økosystemtjenester og sikre en langsiktig bærekraftig Blue Growth (som det fremgår av EUs Blue Growth-strategi og den norske regjeringens oppdaterte havstrategi).For å gjøre det, vil vi studere hvordan forskjellige typer press, individuelt og sammen, påvirker tang- og taresamfunn over hele Europa.

COASTFRAG vil utføre feltstudier i fire europeiske regioner valgt ut for å dekke ulike temperatur- og vannkvalitetsregimer: Norskehavet, Østersjøen (Estland), det skotske Atlanterhavet (Storbritannia) og Middelhavet (Spania). I tillegg vil mesokosmoseksperimenter bli utført i Norge. Funnene vil bli formidlet til et bredere publikum, blant annet for å støtte regionale og habitatspesifikke forvaltningsstrategier.

Les mer på prosjektets egne nettsider.