Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Integrated assessment of marine biodiversity status using a prototype indicator-based assessment tool

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår
2014
Tidsskrift
Frontiers in Marine Science
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Doi
NIVA-involverte
Jesper Andersen
Forfattere
Jesper Harbo Andersen, Karsten Dahl, Cordula Göke, Martin Hartvig, Ciarán Murray, Anna Rindorf, Henrik Skov, Morten Vinther, Samuli Korpinen