Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Overvåkingsprogram og kompetansehevingstiltak knyttet til vannkvalitet og fiskehelse i marine yngel- og settefiskanlegg (MarinVest)

Rapport
Publiseringsår
2015
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Ole-Kristian Hess-Erga, Torill Vik Johannessen, Åse Åtland

Sammendrag

Prosjektet «Overvåkingsprogram og kompetansehevingstiltak knyttet til vannkvalitet og fiskehelse i marine yngel- og settefiskanlegg (MarinVest)».har blitt utført i samarbeid med industrideltagerne Sterling White Halibut (SWH) med anleggene på Rørvik (Rørv) og Imsland (Imsl), Nordic Halibut (NH) med anleggene Norsk Kveite (NK) og Halibut (Hal), Atlantic Cod Farms (ACF) med anlegget Atlantic Cod Juveniles (ACJ), Marine Harvest Labrus (MHL), Fjord Gadus (FG), Sande Seafarm Productions (SSP) og Skretting, samt FoU-partnerne Norsk institutt for vannforskning og Universitetet i Bergen, Institutt for biologi ved avdeling for marin mikrobiologi. Vestlandsprogrammet for nye oppdrettsarter, Vestlandsrådet har finansiert prosjektet sammen med egeninnsats fra de deltagende bedriftene og økonomisk støtte fra NIVA. Hovedmålet for prosjektet har vært å øke forutsigbarheten og optimalisere driften av marine yngel- og settefiskanlegg gjennom å gi oppdretterne verktøy til å etablere et godt vannmiljø. Prosjektarbeidet har vært delt inn i fire deler: 1) Et overvåkingsprogram av inntaksvann, etter vannbehandling og i de ulike stadiene av produksjonen (klekkeri, plommesekkstadiet, startfòring (levendefôr), startfòring (tørrfôr) og settefisk). 2) Kurs i prøvetaking og vannanalyse. 3) Individuelle vurderinger av anleggenes drift basert på overvåkingsprogrammet og anonymiserte resultat. 4) Generelle retningslinjer for sikker drift med bakgrunn i overnevnte, utformet som en håndbok i marin yngelproduksjon.