Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Naturtyper i Saltstraumen marine verneområde

Rapport
Publiseringsår
2015
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Camilla With Fagerli, Hege Gundersen, Janne Kim Gitmark, Andre Staalstrøm, Hartvig C Christie

Sammendrag

Denne undersøkelsen rapporterer naturverdier i Saltstraumen marine verneområde basert på videoregistreringer langs 30 linjer (transekter). Det ble registrert 15 naturtyper (NiN) i området der hardbunn og særlig fast bunn dypere enn 30 m var mest vanlig. Tette forekomster av fastsittende filtrerende dyreliv fra grunt vann og ned til store dyp gjør området unikt. Denne spesielle tidevannsstrømmen bringer med seg næringspartikler som gjør det mulig å opprettholde et mangfoldig og fargerikt dyreliv på fjellvegger over et stort område. Alle registreringene er tilrettelagt i elektroniske vedlegg for videre modellering. En sammenstilling av miljødata viser relativt lite variasjon i saltholdighet og temperatur, men datamaterialet er begrenset.