Til hovedinnhold
English

Hege Gundersen

Seniorforsker, ph.d.
E-postadresse
hege.gundersen@niva.no
Telefonnummer
+47 957 81 270
Ekstern forskerprofil
Cristin
Forskningsseksjon
Marinbiologi

Profil

Hege Gundersen har doktorgrad i biologi fra Universitetet i Oslo. Hun har vært ansatt på NIVA siden 2009. I stillingen som forsker på seksjon for Marin Biologi jobber hun med GIS, statistikk og utbredelsesmodellering av arter og naturtyper i kystøkosystemer som tareskog og ålegressenger. Fokusområder er bruk av droner for kartlegging og overvåking av kysten gjennom droneinfrastrukturen "SeaBee", samt karbonlagring og andre økosystemtjenester innen blå skog. Hege har i mange år vært del av Naturindeks faggruppe og sherpa for Norsk nettverk for blå skog (NBFN).